Odbieraj premię

 

Za polecenie jednego rachunku osobistego otrzymasz 100 zł premii.

 

 
 

Tabela premii

Produkt Premia
Rachunek eKonto i mKonto

100 zł 

Rachunek izzyKONTO 50 zł
Rachunek firmowy 130 zł
Kredyt odnawialny z rachunkiem osobistym 200 zł + 100 zł
Karta kredytowa z rachunkiem osobistym 200 zł + 100 zł
Kredyt gotówkowy z rachunkiem osobistym 200 zł + 100 zł

 

Pamiętaj, do każdego produktu kredytowego otwierany
jest rachunek osobisty, który traktujemy, jak rachunek otwarty z polecenia. Oznacza to, że możesz otrzymać wysoką premię.

Promocyjne stawki premii za polecenie mBanku obowiązują w czasie trwania edycji 1/2015 od 15.06.2015 r. do 31.08.2015 r.
Warunkiem otrzymania premii jest rejestracja w programie PolecamBank. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania premii za polecenie mBanku opisane są w Regulaminie Programu PolecamBank
.

 

Za co i kiedy otrzymam swoją premię?

  • 100 zł premii otrzymasz za polecenie jednego rachunku osobistego mBanku,
  • 200 zł premii otrzymasz za każdego zaproszonego do mBanku Klienta, który uruchomi kredyt gotówkowy, odnawialny lub otrzyma kartę kredytową. Dodatkową premię otrzymasz, jeśli będzie on także korzystać z eKonta i spełni warunek związany z płatnościami kartą.
  • W przypadku rachunków wspólnych warunek związany z płatnościami powinien być spełniony przez obu posiadaczy rachunków.
  • Premię otrzymasz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniony został warunek związany z transakcjami kartą. Wypłata nastąpi po 20-tym dniu miesiąca.

    Przykład: Jeśli osoba polecona dokona trzech płatności kartą na kwotę 100 zł w dniach 20 stycznia, 25 stycznia i 2 lutego, premię otrzymasz między 20 a 31 marca.

Pamiętaj!

  • Ty także musisz korzystać ze swojego rachunku, aby otrzymać premię.
  • Premię otrzymasz na rachunek, którego 10 ostatnich cyfr przekazałeś znajomym, i który następnie został wpisany przez nich we wniosku o otwarcie rachunku.
  • Po zalogowaniu się do serwisu możesz zobaczyć za kogo otrzymałeś już premię, a za kogo jeszcze nie. Wszystkie dane są odświeżane raz na 2 tygodnie.

 

Twoje centrum
pomocy

 

 

 

 

 

mLinia
801 300 800

 


Przeczytaj koniecznie

Uczestnik Programu otrzyma Premię w wysokości 100 zł za każdego poleconego Nowego Klienta, który założy przynajmniej jeden z rachunków osobistych: eKonto lub/i eKonto mobilne lub/i eKonto mobilne plus lub/i eKonto dla młodych lub/i eKonto z darmowymi bankomatami lub/i mKonto Multi lub/i mKonto Aquarius lub/i mKonto Aquarius Intensive, jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe warunki:
a. Uczestnik Programu zarejestruje się w Programie oraz przystąpi do danej edycji Programu poprzez kliknięcie po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.PolecamBank.pl odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację przystąpienia do edycji 1/2015 Programu oraz potwierdzenie poprawności danych;
b. na podstawie wniosku złożonego w trakcie trwania Programu zawierającego dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika Programu) Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku;
c. Nowy Klient zawnioskuje o kartę debetową do rachunku; d. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku;
e. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on za jego pomocą w formie transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej zakupów w placówkach handlowych lub usługowych honorujących płatności kartą, na łączną kwotę:
a. minimum 200 PLN dla Nowych Klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli co najmniej 27 lat.
b. minimum 100 PLN dla Nowych Klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli nie więcej niż 26 lat.
Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – spełni on co najmniej jeden z następujących warunków:
a. dokona dowolnego przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku; lub
b. dokona dowolnej płatności lub wypłaty gotówki wykonanej za pomocą karty debetowej lub kredytowej wydanej przez mBank na podstawie umowy o korzystanie z takiej karty przez osobę fizyczną, niezwiązanej z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą; lub
c. jego rachunek osobisty w mBanku zostanie zasilony z rachunku prowadzonego w innym banku. Wskazane powyżej stawki Premii za polecenie rachunku obowiązują w czasie trwania edycji 1/2015 Programu PolecamBank do 15.06.2015 r. do 31.08.2015 r.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku opisane są w Regulaminie Programu PolecamBank znajdującym się na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html