Zyskaj nawet do 100 zł

Teraz dodatkowo 50 zł premii dla poleconego!

Tylko do 28.02.2017 r.


lub

 
 
 

Poleć znajomemu mBank wysyłając zaproszenie
przez internet.

Dzięki temu Ty zyskasz 100 zł, a Twój znajomy 50 zł.

 

  • Zarejestruj się w programie PolecamBank i dołącz do edycji 4/2016.
  • Zaloguj się na stronie www.polecamBank.pl i wyślij zaproszenie do znajomego.
  • Twój znajomy korzysta z zaproszenia i składa wniosek o rachunek w mBanku.
  • Twój znajomy robi transakcje kartą debetową na łączną kwotę 200 zł w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku.
  • Dostajecie premie. Ty dostajesz 100 zł, a Twój znajomy 50 zł.

Polecaj produkty mBanku i odbieraj premię pieniężną.

 

Twoje centrum
pomocy

 

 

 

 

mLinia
801 300 800

 


Tabela premii

Produkt Premia

Rachunek typu: eKonto, mKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

100 zł

Rachunek typu: eKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

50 zł
Rachunek firmowy

200 zł

Rachunek firmowy z usługą mKsięgowości

300 zł

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Premia 100 zł za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 4/2016 Programu PolecamBank od 1.12.2016 r. do 28.02.2017 r. i jest wypłacana za polecenie klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku o rachunek osobisty typu: eKonto lub/i mKonto, jeżeli: uczestnik Programu zarejestruje się oraz przystąpi do edycji 4/2016 Programu i potwierdzi poprawność danych klikając w przycisk po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.PolecamBank.pl oraz aktywnie korzysta ze swojego rachunku, natomiast Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku wpisując we wniosku 10 ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej, zawnioskuje o kartę debetową do rachunku oraz aktywnie korzysta z rachunku. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę premii – dokona: przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku lub płatności lub wypłaty gotówki za pomocą karty debetowej lub kredytowej mBanku lub zasilenia rachunku osobistego w mBanku z rachunku w innym banku. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w ciągu 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona przy użyciu karty debetowej transakcji na łączną kwotę: min. 200 zł dla klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli co najmniej 27 lat, lub min. 100 zł dla klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli nie więcej niż 26 lat. Jeżeli rachunek Nowego Klienta jest rachunkiem wspólnym, transakcje na łączną kwotę 100 zł lub 200 zł wykonane muszą zostać przez każdego współposiadacza rachunku osobno. W przypadku rachunków wspólnych, premia przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku łącznie i niepodzielnie. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania premii za polecenie rachunku opisane są w Regulaminie „Programu PolecamBank – edycja 4/2016” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html oraz w placówkach mBanku. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.

Promocja „Warto polecać” skierowana jest do nowych Klientów Banku - osób fizycznych, którzy w okresie 2.02.2017 roku do 28.02.2017 roku spełnią łącznie następujące warunki:
1) złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
2) w trakcie składania wniosku o ww. rachunek zaakceptują Regulamin Promocji „Warto polecać”,
3) w trakcie składania wniosku o ww. rachunek, podadzą na wniosku 10 końcowych cyfr numeru rachunku osoby polecającej otwarcie rachunku w mBanku, będącej Uczestnikiem Promocji „PolecamBank edycja 4/2016”
4) zawrą na podstawie ww. wniosku z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych.
Uczestnik Promocji, który w okresie 2.02.2017 roku do 28.02.2017 roku spełnił ww. warunki uczestnictwa w Promocji otrzyma jednorazową premię za płatności kartą i płatności BLIK. Premia będzie wypłacana w postaci zwrotu na ww. rachunek w wysokości 50 zł, po spełnieniu następujących warunków:
1) dokonanie w okresie 60 dni od dnia otwarcia ww. rachunku transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej lub karty kredytowej zakupów w placówkach handlowych lub usługowych, na łączną kwotę minimum 200 zł,
2) nieanulowanie którejkolwiek z transakcji, które składają się na kwotę, o której mowa powyżej do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana, rozumiane jako zwrot towaru. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki uzyskania premii opisane są w Regulaminie Promocji „Warto polecać” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html oraz w placówkach mBanku. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.