Aktualności programu PolecamBank

08.03.2016 13:43

Nowe, wyższe premie za polecenie mBiznes konta

Dołącz do edycji 2/2016 od 1.03.2016r. do 31.08.2016r. i zgarnij premię za polecenie rachunku firmowego:
- zyskaj 200 zł premii za rachunek firmowy,
- 300 zł premii za rachunek firmowy z usługą mKsięgowości.

Twój znajomy odbierze nawet 900 zł z mBiznes kontem Start z obsługą księgową:
By zyskać nawet 600 zł, wystarczy:

- Opłacać z konta co miesiąc składkę ZUS na kwotę minimum 250 zł
- Dokonywać minimum jednej transakcji kartą płatniczą miesięcznie

Jeśli Twój znajomy aktywuje usługę mKsięgowości może zyskać dodatkowe 300 zł, wystarczy:
- Zaksięgować w miesiącu 3 faktury kosztowe na min. 10 zł i opłacić je z serwisu księgowego.

Polecaj mBank znajomym i zyskaj wysoką premię. Zapoznaj się z Tabelą premii

Nie polecałeś? Zarejestruj się na stronie www.polecambank.pl, dołącz do edycji 2/2016 i działaj.

Szczegóły dotyczące Programu PolecamBank - edycja 2/2016 znajdują się w regulaminie.


Uczestnik Programu otrzyma Premię w wysokości 200 zł za każdego Nowego Klienta, który założy jeden z rachunków firmowych typu: mBiznes Konto lub wysokości 300 zł za każdego Nowego Klienta, który założy jeden z rachunków firmowych typu: mBiznes Konto oraz w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku aktywuje usługę mKsięgowości, jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe warunki: a. Uczestnik Programu zarejestruje się w Programie oraz przystąpi do danej edycji Programu poprzez kliknięcie po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.PolecamBank.pl odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację przystąpienia do edycji 2/2016 Programu oraz potwierdzenie poprawności danych;
b. na podstawie wniosku złożonego w trakcie trwania Programu zawierającego dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika Programu) Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku;
c. Nowy Klient zawnioskuje o kartę debetową do rachunku;
d. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku;
e. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku.
Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on kartą debetową lub kartami debetowymi wydanymi do rachunku płatności w placówkach handlowych lub usługowych honorujących płatności kartą, na łączną kwotę minimum 200 zł. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – spełni on co najmniej jeden z następujących warunków:
a. dokona dowolnego przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku; lub
b. dokona dowolnej płatności lub wypłaty gotówki wykonanej za pomocą karty debetowej lub kredytowej wydanej przez mBank na podstawie umowy o korzystanie z takiej karty przez osobę fizyczną, niezwiązanej z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą; lub
c. jego rachunek osobisty w mBanku zostanie zasilony z rachunku prowadzonego w innym banku.
Wskazana powyżej stawka Premii za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 2/2016 Programu PolecamBank od 01.03.2016 r. do 31.08.2016 r. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku firmowego opisane są w Regulaminie Programu „PolecamBank – edycja 2/2016” znajdującym się na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Start, mBiznes kontem Komfort, mKsięgowością Start, mKsięgowością Komfort oraz z Promocją „900 zł na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości” są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie serwisu SuperKsięgowa.pl dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBanku S.A. oraz usług mKsięgowość Start, mKsięgowość Komfort, Regulaminie Promocji „900 zł na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości” oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html, www.mBank.pl/pomoc/oplaty/firmy.html. Promocja trwa od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców wymienionych w Regulaminie Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 1) w okresie trwania Promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBizneskonto Start lub mBiznes konto Komfort w promocyjnej cenie 0 zł za prowadzenie na 12 miesięcy, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „Promocja 900 zł na ZUSi aktywne korzystanie z księgowości”, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl oraz na stronach partnerów banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi Aspiro S.A. oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800; 2) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego będą dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku bieżącego; 3) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokonają minimum jednej transakcji miesięcznie kartą płatniczą wydaną do nowo otwartego rachunku bieżącego. Uczestnik Promocji, który spełni ww. warunki, otrzyma od Organizatora – banku – premię w wysokości 50 zł miesięcznie (maksymalnie 600 zł w ciągu 12 miesięcy). Dodatkowo Uczestnik Promocji „900 zł na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości”, który otworzy mBiznes konto Start lub Komfort wraz z mKsięgowością Start lub mKsięgowością Komfort z miejsc oznaczonych symbolem „Promocja 900 zł na ZUS i księgowość” (ich wykaz dostępny będzie na stronie www.mBank.pl oraz na stronach Organizatora – Partnera i partnerów banku), a także za pomocą Organizatora – Partnera, placówek mBanku oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, otrzyma od Organizatora – banku – dodatkową premię w wysokości 25 zł miesięcznie (maksymalnie 300 zł w ciągu 12 miesięcy), jeżeli: 1) spełnia ww. warunki dotyczące otrzymania premii 50 zł miesięcznie; 2) w okresie trwania Promocji zawrze Umowę o świadczenie usług z Organizatorem – Partnerem na zasadach opisanych w rozdz. X Regulaminu serwisu SuperKsięgowa.pl dostępnego w ramach serwisu transakcyjnego banku; 3) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług będzie księgować w każdym miesiącu w serwisie księgowym minimum 3 faktury kosztowe na kwotę minimalną 10 zł każda i opłacać je poprzez zlecenie przelewu z systemu księgowego do systemu transakcyjnego banku. Dodatkowo Uczestnik Promocji „900 zł na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości”, który otworzy mBiznes konto Start lub Komfort wraz z mKsięgowością Start lub mKsięgowością Komfort z miejsc oznaczonych symbolem „Promocja 900 zł na ZUS i księgowość”, otrzyma od Organizatora – Partnera: mKsięgowość Start z usługą dodatkową Sprawdzenie księgowań za 0 zł przez okres 6 miesięcy lub mKsięgowość Komfort za 0 zł przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o świadczenie usług z serwisem SuperKsięgowa.pl. Po okresie promocyjnym usługa dodatkowa Sprawdzanie księgowań zostanie wyłączona dla Uczestnika Promocji z mKsięgowością Start. Cena usługi mKsięgowość Komfort po okresie promocyjnym będzie zgodna z obowiązującą Tabelą opłat CyberProductivity SA. Z Promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w mBanku dla danego numeru NIP do dnia 31.01.2016 r. Usługi księgowe dostarczane są przez CyberProductivity SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyrzyskiej 9 A.