Polecaj mBiznes konto

Zyskasz i Ty, i Twój znajomy.

Za polecenie rachunku firmowego otrzymasz aż 200 zł premii.

Za rachunek firmowy z usługą mKsięgowości aż 300 zł premii.


lub

 
 
 

 

0 zł za najważniejsze usługi w koncie firmowym przez 24 miesiące i 100 zł zwrotu na konto za pierwszy przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)
  • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.
  • 0 zł za wypłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

Polecaj produkty mBanku i odbieraj premię pieniężną.

 

Twoje centrum
pomocy

 

 

 

 

mLinia
801 300 800

 


Tabela premii

Produkt Premia

Rachunek typu: eKonto, mKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

100 zł

Rachunek typu: eKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

50 zł
Rachunek firmowy

200 zł

Rachunek firmowy z usługą mKsięgowości

300 zł

 

Uczestnik Programu otrzyma Premię w wysokości 200 zł za każdego Nowego Klienta, który założy jeden z rachunków firmowych typu: mBiznes Konto lub wysokości 300 zł za każdego Nowego Klienta, który założy jeden z rachunków firmowych typu: mBiznes Konto oraz w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku aktywuje usługę mKsięgowości, jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe warunki:

a. Uczestnik Programu zarejestruje się w Programie oraz przystąpi do danej edycji Programu poprzez kliknięcie po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.PolecamBank.pl odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację przystąpienia do edycji 4/2016 Programu oraz potwierdzenie poprawności danych;

b. na podstawie wniosku złożonego w trakcie trwania Programu zawierającego dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika Programu) Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku;

c. Nowy Klient zawnioskuje o kartę debetową do rachunku;

d. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku;

e. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku.

Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on kartą debetową lub kartami debetowymi wydanymi do rachunku płatności w placówkach handlowych lub usługowych honorujących płatności kartą, na łączną kwotę minimum 200 zł. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – spełni on co najmniej jeden z następujących warunków:

a. dokona dowolnego przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku; lub

b. dokona dowolnej płatności lub wypłaty gotówki wykonanej za pomocą karty debetowej lub kredytowej wydanej przez mBank na podstawie umowy o korzystanie z takiej karty przez osobę fizyczną, niezwiązanej z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą; lub

c. jego rachunek osobisty w mBanku zostanie zasilony z rachunku prowadzonego w innym banku.

Wskazana powyżej stawka Premii za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 4/2016 Programu PolecamBank od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku firmowego opisane są w Regulaminie Programu „PolecamBank – edycja 4/2016” znajdującym się na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard” dostępnych na www.mBank.pl/standard-100/. Promocja trwa od dnia 27.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard”, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl oraz na stronach partnerów banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi mFinanse S.A. oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800
b) w okresie trwania Promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard,
c) z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek firmowy dla danego NIP do dnia 26.12.2016 r.
Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki i w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokona płatności składki ZUS na kwotę minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku bieżącego, zyska 0 zł za najważniejsze usługi konta firmowego gwarantowane przez 24 m-ce, takie jak:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
c) 0 zł za kartę debetową na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego,
d) wypłaty z bankomatów własnych Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski za 0 zł na okres 24 m-cy,
e) wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski za 0 zł na okres 24 m-cy. Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki otrzyma 100 zł premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku bieżącego. Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec – kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.
mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.