Odbieraj premię

 

Za polecenie rachunku osobistego otrzymasz

nawet 100 zł premii.

 

 
 

Tabela premii

Produkt Premia

Rachunek typu: eKonto, mKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

100 zł

Rachunek typu: izzyKONTO, eKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

50 zł
Rachunek firmowy

200 zł

Rachunek firmowy z usługą mKsięgowości

300 zł

Kredyt odnawialny z rachunkiem osobistym 200 zł + premia za rachunek
Karta kredytowa z rachunkiem osobistym 200 zł + premia za rachunek

 

Pamiętaj, do każdego produktu kredytowego otwierany
jest rachunek osobisty, który traktujemy, jak rachunek otwarty
z polecenia. Oznacza to, że możesz otrzymać wysoką premię.

Powyższe stawki premii za polecenie mBanku obowiązują w czasie trwania edycji 2/2016
od 01.03.2016 r. do 31.08.2016 r.

Warunkiem otrzymania premii jest rejestracja w programie PolecamBank. Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz warunki uzyskania premii za polecenie mBanku opisane są
w Regulaminie programu PolecamBank
.

 

Za co i kiedy otrzymam swoją premię?

100 zł premii otrzymasz za polecenie rachunku osobistego w mBanku, pod warunkiem, że zaproszeni znajomi spełnią warunek związany z płatnością kartą debetową.

200 zł premii otrzymasz za każdego zaproszonego do mBanku Klienta, który uruchomi kredyt odnawialny lub otrzyma kartę kredytową. Dodatkową premię otrzymasz, jeśli będzie on także korzystać z eKonta i spełni warunek związany z płatnościami kartą.

W przypadku rachunków wspólnych warunek związany z płatnościami powinien być spełniony przez obu posiadaczy rachunków.

300 zł premii otrzymasz za polecenie rachunku firmowego w mBanku z usługą mKsięgowości, pod warunkiem, że zaproszeni znajomi spełnią warunek związany z płatnością kartą debetową oraz aktywują księgowość.

Premię otrzymasz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniony został warunek związany
z transakcjami kartą. Wypłata nastąpi po 20-tym dniu miesiąca.


Przykład: Jeśli osoba polecona dokona trzech płatności kartą na kwotę 100 zł w dniach 20 stycznia, 25 stycznia i 2 lutego, premię otrzymasz między 20 a 31 marca.

Pamiętaj!

  • Ty także musisz korzystać ze swojego rachunku, aby otrzymać premię.
  • Premię otrzymasz na rachunek, którego 10 ostatnich cyfr przekazałeś znajomym, i który następnie został wpisany przez nich we wniosku o otwarcie rachunku.
  • Po zalogowaniu się do serwisu możesz zobaczyć za kogo otrzymałeś już premię, a za kogo jeszcze nie. Wszystkie dane są odświeżane raz na 2 tygodnie.

 

Twoje centrum
pomocy

 

 

 

 

 

mLinia
801 300 800

 


Przeczytaj koniecznie

Uczestnik Programu otrzyma Premię w wysokości 100 zł za poleconego Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku i założy przynajmniej jeden rachunek osobisty typu: eKonto lub/i mKonto, jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe warunki:

a. Uczestnik Programu zarejestruje się w Programie oraz przystąpi do danej edycji Programu poprzez kliknięcie po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.PolecamBank.pl odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację przystąpienia do edycji 2/2016 Programu oraz potwierdzenie poprawności danych;

b. na podstawie wniosku złożonego w trakcie trwania Programu zawierającego dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika Programu) Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku;

c. Nowy Klient zawnioskuje o kartę debetową do rachunku;

d. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku;

e. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku.

Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on za jego pomocą w formie transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej zakupów w placówkach handlowych lub usługowych honorujących płatności kartą, na łączną kwotę:

a. minimum 200 zł dla Nowych Klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli co najmniej 27 lat.

b. minimum 100 zł dla Nowych Klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli nie więcej niż 26 lat.

Jeżeli rachunek Nowego Klienta jest rachunkiem wspólnym, transakcje na łączną kwotę 100 zł lub 200 zł wykonane muszą zostać przez każdego współposiadacza rachunku osobno. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – spełni on co najmniej jeden z następujących warunków:

a. dokona dowolnego przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku; lub

b. dokona dowolnej płatności lub wypłaty gotówki wykonanej za pomocą karty debetowej lub kredytowej wydanej przez mBank na podstawie umowy o korzystanie z takiej karty przez osobę fizyczną, niezwiązanej z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą; lub

c. jego rachunek osobisty w mBanku zostanie zasilony z rachunku prowadzonego w innym banku.

Wskazana powyżej stawka Premii za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 2/2016 Programu PolecamBank od 01.03.2016 r. do 31.08.2016 r. W przypadku rachunków wspólnych, Premia przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku łącznie i niepodzielnie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku opisane są w Regulaminie „Programu PolecamBank – edycja 2/2016” znajdującym się na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html