Odbieraj premię

 

Za polecenie rachunku osobistego otrzymasz

nawet 100 zł premii.

 

 
 

Tabela premii

Produkt Premia

Rachunek typu: eKonto, mKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

100 zł

Rachunek typu: eKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

50 zł
Rachunek firmowy

200 zł

Rachunek firmowy z usługą mKsięgowości

300 zł

 

Powyższe stawki premii za polecenie mBanku obowiązują w czasie trwania edycji 4/2016
od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r.

Warunkiem otrzymania premii jest rejestracja w programie PolecamBank. Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz warunki uzyskania premii za polecenie mBanku opisane są
w Regulaminie programu PolecamBank
.

 

Za co i kiedy otrzymam swoją premię?

100 zł premii otrzymasz za polecenie rachunku osobistego w mBanku, pod warunkiem, że zaproszeni znajomi spełnią warunek związany z płatnością kartą debetową.

W przypadku rachunków wspólnych warunek związany z płatnościami powinien być spełniony przez obu posiadaczy rachunków.

300 zł premii otrzymasz za polecenie rachunku firmowego w mBanku z usługą mKsięgowości, pod warunkiem, że zaproszeni znajomi spełnią warunek związany z płatnością kartą debetową oraz aktywują księgowość.

Premię otrzymasz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełniony został warunek związany
z transakcjami kartą. Wypłata nastąpi po 20-tym dniu miesiąca.


Przykład: Jeśli osoba polecona dokona trzech płatności kartą na kwotę 100 zł w dniach 20 stycznia, 25 stycznia i 2 lutego, premię otrzymasz między 20 a 31 marca.

Pamiętaj!

  • Ty także musisz korzystać ze swojego rachunku, aby otrzymać premię.
  • Premię otrzymasz na rachunek, którego 10 ostatnich cyfr przekazałeś znajomym, i który następnie został wpisany przez nich we wniosku o otwarcie rachunku.
  • Po zalogowaniu się do serwisu możesz zobaczyć za kogo otrzymałeś już premię, a za kogo jeszcze nie. Wszystkie dane są odświeżane raz na 2 tygodnie.

 

Twoje centrum
pomocy

 

 

 

 

 

mLinia
801 300 800

 


Przeczytaj koniecznie

Premia 100 zł za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 4/2016 Programu PolecamBank od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r. i jest wypłacana za polecenie klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku o rachunek osobisty typu: eKonto lub/i mKonto, jeżeli: uczestnik Programu zarejestruje się oraz przystąpi do edycji 4/2016 Programu i potwierdzi poprawność danych klikając w przycisk po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.PolecamBank.pl oraz aktywnie korzysta ze swojego rachunku, natomiast Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku wpisując we wniosku 10 ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej, zawnioskuje o kartę debetową do rachunku oraz aktywnie korzysta z rachunku.

Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – dokona: przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku lub płatności lub wypłaty gotówki za pomocą karty debetowej lub kredytowej mBanku lub zasilenia rachunku osobistego w mBanku z rachunku w innym banku.

Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w ciągu 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona przy użyciu karty debetowej transakcji na łączną kwotę: min. 200 zł dla klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli co najmniej 27 lat, lub min. 100 zł dla klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli nie więcej niż 26 lat. Jeżeli rachunek Nowego Klienta jest rachunkiem wspólnym, transakcje na łączną kwotę 100 zł lub 200 zł wykonane muszą zostać przez każdego współposiadacza rachunku osobno.

W przypadku rachunków wspólnych, Premia przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku łącznie i niepodzielnie.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku opisane są w Regulaminie „Programu PolecamBank – edycja 4/2016” znajdującym się na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html